استاد شهرام علی حسینی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس کلیه دروس ریاضیات دبیرستان بصورت خصوصی و گروهی بمدت 3 سال