شهرام علی حسینی

استاد شهرام علی حسینی

تدریس خصوصی و گروهی ریاضیات دوره دبیرستان و دانشگاه شامل ریاضیات گسسته -حسابان - جبرو احتمال - معادلات دیفرانسیل ریاضیات پایه با متد روز

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان جبر و احتمال ریاضی گسسته

شهرهای تدریس

اردبیل - اردبیل

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس کلیه دروس ریاضیات دبیرستان بصورت خصوصی و گروهی بمدت 3 سال

نظرات شاگردان