محمد شهرکی

استاد محمد شهرکی

اگر علاوه بر کسب نمره خوب، فهم دروس برای شما اهمیت دارد. با اینجانب که در طول تحصیل مفاهیم و کاربرد برایم در اولویت بوده تماس بگیرید.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمالات فرآیند تصادفی الکترومغناطیس مدارهای الکتریکی 1 و 2 مدارهای الکترونیکی سیستم های کنترل خطی سیگنال ها و سیستم ها شبکه های مخابراتی ریاضی مهندسی

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان