شاهین عاضدی

استاد شاهین عاضدی

تدریس به شیوه ای کاملا مفهومی و بر پایه بررسی تمرین و مثال های فراوان صورت میگیرد. تسلط به مفاهیم پایه در دانشجو یا دانش آموز به خوبی تقویت میگردد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حساب دیفرانسیل و انتگرال آنالیز ریاضی محاسبات عددی مبانی ریاضی توابع مختلط جبر و احتمال آنالیز عددی مبانی ماتریس ها و جبرخطی توپولوژی عمومی معادلات دیفرانسیل مبانی آنالیز عددی آمار و احتمالات مبانی منطق و نظریه مجموعه ها هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 اقتصاد مهندسی کنکور کارشناسی ارشد ریاضی ریاضی مهندسی هندسه تحلیلی و جبر خطی مبانی هندسه ریاضی کنکور سراسری ریاضی گسسته ریاضی عمومی 1 حسابان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان