شهاب الدین مصطفی نژاد

استاد شهاب الدین مصطفی نژاد

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان توسط رتبه برتر کنکور سراسری ریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته فیزیک توسط دانشجوی دانشگاه شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان مکانیک تحلیلی 1 و 2 هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان نظریه گروه ها مکانیک سیالات مکانیک آماری الکترومغناطیس فیزیک جدید 1 و 2 جبر و احتمال ترمودینامیک و مکانیک آماری فیزیک عمومی 2 ریاضی عمومی 2 حسابان ریاضی مهندسی مکانیک کوانتومی 1 و2 هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان لیزر نسبیت فیزیک عمومی فیزیک عمومی 1 ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک کنکور سراسری کنکور کارشناسی ارشد فیزیک ریاضی کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 حساب دیفرانسیل و انتگرال

شهرهای تدریس

مرند - آذربایجان شرقی تبریز - آذربایجان شرقی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان