شادی معینی

استاد شادی معینی

تدریس خصوصی در اسلامشهر کلیه دروس مقطع ابتدایی زبان انگلیسی عربی زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی ادبیات فارسی دوم دبیرستان ادبیات فارسی سوم دبیرستان زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان عربی دوم دبیرستان عربی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اسلامشهر - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان