استاد امین شعبانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای مدرک مهندسی کامپیوتر <br /> کارمند واحد فناوری اطلاعات گروه خودرو سازی ایران خودرو


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور