مهدی سید صالحی

استاد مهدی سید صالحی

بهترین باشید برای بهترین ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آنالیز ریاضی ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان