استاد سید علی طباطبایی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • کمک استاد استاتیک و مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی شریف- کمک استاد کنترل دانشگاه یزد