استاد سیدعلی میرخاندوزی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای مدرک CCNA<br /> سطح مناسب زبان انگلیسی<br />


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

افتخارات تحصیلی

  • فوق لیسانس برق