استاد مینا ستایش

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدرس دانشگاه در تهران


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

افتخارات تحصیلی

  • کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه بوعلی سینای همدان