مینا ستایش

استاد مینا ستایش

مدرس دانشگاه - تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک از مقطع ابتدایی تا کنکور. تضمینی (جلسه اول رایگان) -تدریس مفهومی وعمقی ریاضی با بیانی ساده

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زیست شناسی و آزمایشگاه 1 زیست شناسی و آزمایشگاه 2 فیزیک عمومی فیزیک عمومی 2 فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مدرس دانشگاه در تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

افتخارات تحصیلی

  • کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه بوعلی سینای همدان

نظرات شاگردان