سارا احمدی

استاد سارا احمدی

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک تمامی مقاطع تحصیلی

تدریس خصوصی ریاضی و فیزیک تمامی مقاطع تحصیلی توسط کارشناس ارشد مهندسی برق تدریس دروس مدار، الکترونیک و کنترل خطی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس مهندسی برق از دانشگاه سراسری

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

افتخارات تحصیلی

  • سابقه TAدر دانشگاه برای دروس کنترل خطی، مدار و الکترونیک

نظرات شاگردان