استاد سپیده نصرتی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • علمی ترین منابع و متد روزپیشرفت سریع مکالمهبه همراه آموزش خوشنویسی لاتین دارنده مدرک آیلتس 7 و مدرک CELTA از دانشگاه کمبریج انگلستان،مدرس دوره های مکالمه انگلیسی در سازمان