استاد سپیده ابراهیم پور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای قدرت بیان بالا برای تفهیم دروس


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز