استاد سجاد سپه وند

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

فارع التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته الکترونیک


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس درس های کارشناسی و کارشناسی ارشد الکترونیک دانشگاه تهران به عنوان دستیار اساتید