استاد محمد سپاهی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شیراز

افتخارات تحصیلی

  • عضویت در بنیاد علمی نخبگان
  • نفر برگزیده المپیاد فیزیک کشوری سال 82