استاد غلام صدیق ریگی کوته

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

حافظ کل قرآن کریم، دارنده ی مدرک زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد، دارنده ی مدرک علوم قآنی و حدیث در مقطع کارشناسی، دارنده ی مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه سیستان و بلوچستان

افتخارات تحصیلی

  • جزو استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان با معدل الف