غلام صدیق ریگی کوته

استاد غلام صدیق ریگی کوته

درک مطلب، قواعد و نکات تخصصی

به صورت تشریحی ساده و عام فهم در قالب مثال ها و نظایر معروف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عربی هفتم دبیرستان عربی پیش دانشگاهی عربی دوم دبیرستان عربی نهم دبیرستان عربی هشتم دبیرستان عربی سوم دبیرستان علوم انسانی زبان عربی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

زاهدان - سیستان و بلوچستان خاش - سیستان و بلوچستان

سوابق و افتخارات تدریس


حافظ کل قرآن کریم، دارنده ی مدرک زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد، دارنده ی مدرک علوم قآنی و حدیث در مقطع کارشناسی، دارنده ی مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه سیستان و بلوچستان

افتخارات تحصیلی

  • جزو استعدادهای درخشان دانشگاه سیستان و بلوچستان با معدل الف

نظرات شاگردان