صادق سلیمی

استاد صادق سلیمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان تریاضی و فیزیک. تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مگانیگ توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاههای کشور.م

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل آمار و مدلسازی دبیرستان ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری ریاضی عمومی 1 فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس خصوصی دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان . تدریس دروس پایه و تخصصی رشته مهندسی مکانیک توسط دانشجوی یکی از برترین دانشگاههای کشور.م

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • 5 سال تدریس خصوصی و تحریر دو مقاله در رشته مهندسی مکانیک

نظرات شاگردان