ساسان ضرابی دربان

استاد ساسان ضرابی دربان

تدریس زمین شناسی دبیرستان، زمین شناسی مهندسی ( رشته های عمران و زمین شناسی) کنترل پروژه، مدیریت پروژه، مدیریت مهندسی، مدیریت ماشین آلات و مدیریت پیمان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زمین شناسی دبیرستان زمین شناسی کنکور سراسری علوم زمین زمین شناسی کنترل  پروژه اصول مدیریت ساخت

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه پیام نور

نظرات شاگردان