پرهام صرافی

استاد پرهام صرافی

ریاضیات و فیزیک در کمترین زمان

تدریس کلیه دروس ریاضی و فیزیک دبیرستان و دانشگاهی و کنکورارتقا درصد قابل توجه توسط کارشناس ارشد ریاضی محض فقط اقایان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل فیزیک عمومی 1 ریاضی مهندسی ریاضی گسسته هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت مدرس

نظرات شاگردان