استاد حمیدرضا سراوانی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

09198047945


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • رتبه 29 منطقه کنکور 1379