استاد سیمین سرابندی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری واستاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل


مدارک تحصیلی

  • دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی