سمیرا داودی

استاد سمیرا داودی

فیزیک همه پایه ها و دانشگاه

تدریس همه پایه های فیزیک و فیزیک عمومی دانشگاه ها

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک جدید 1 و 2 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان فیزیک پیش دانشگاهی

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد

نظرات شاگردان