استاد محمد حسن سمیعی عارف

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تالیف و ویراستاری سوال برای موسسات آموزشی
  • سابقه تدریس تمام دروس اختصاصی رشته ی ریاضی دبیرستان و کنکور