محمد حسن سمیعی عارف

استاد محمد حسن سمیعی عارف

تدریس خصوصی دروس ریاضی، فیزیک و شیمی دبیرستان و کنکور توسط رتبه ی برتر کنکور ریاضی، عضو بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی شیمی دوم دبیرستان شیمی سوم دبیرستان شیمی کنکور سراسری فیزیک کنکور سراسری ریاضی کنکور سراسری

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • تالیف و ویراستاری سوال برای موسسات آموزشی
  • سابقه تدریس تمام دروس اختصاصی رشته ی ریاضی دبیرستان و کنکور

نظرات شاگردان