سامان رحیمی راد

استاد سامان رحیمی راد

تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان، راهنمایی و ریاضیات کنکور توسط دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال جبر و احتمال ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شریف

نظرات شاگردان