سمانه بیدابادی

استاد سمانه بیدابادی

تدریس خصوصی ریاضی دوره ابتدایی توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

قم - قم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی اصفهان

نظرات شاگردان