سمانه فاضل پور

استاد سمانه فاضل پور

تدریس رشته الکترونیک

مخصوص دانش اموزان فنی ودانشجویان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی مهندسی الکترونیک مدارهای الکتریکی 1 و 2

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان