استاد سلمان خاکساری

  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • افتخار تحصیلی: رتبه دوم ارشد دانشگاه امیر کبیر

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

تدریس خصوصی در موسسات مختلف در تهران به صورت خصوصی و گروهی به مدت 5 سال در دروس فیزیک و ریاضی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک از دانشگاه زنجان 1386 تا 1390
  • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 1391 تا 1393

افتخارات تحصیلی

  • رتبه دوم ارشد دانشگاه امیر کبیر