استاد سمیه علی اکبری دهکردی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه یزد

افتخارات تحصیلی

  • رتبه اول مقطع کارشناسی مهندسی نرم افزار
  • پژوهشگر برتر سال 1393