استاد سینا صالحی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارنده مدال برنز المپیاد دانش اموزی شیمی<br /> عضو بنیاد ملی نخبگان<br /> رتبه برتر کنکور سراسری<br /> فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر و شریف و دانشجو ممتاز دانشگاه امیرکبیر<br /> دانشجو دکتری دانشگاه تبریز<br /> دارای 2/5 سال سابقه تدریس در دانشگاه تبریز<br /> <br /> <br />


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تبریز

افتخارات تحصیلی

  • دارنده مدال برنز المپیاد شیمی، عضو بنیاد ملی نخبگان، دارنده رتبه برتر کنکور سراسری، فارغ التحصیل دانشگاه های امیر کبیر و شریف، دارای سابقه تدریس در دانشگاه تبریز