استاد سجاد شومالی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناس فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم و کارشناس ارشد رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف سابقه تدریس کلاسی و خصوصی در آموزشگاه آکادمی کنکور


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس خصوص فیزیک آکادمی کنکور
  • سابقه تدریس کلاسی فیزیک آکادمی کنکور
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی
  • سابقه تدریس خصوص فیزیک
  • عضو دانشجویی کمیته انضباطی دانشگاه شورای تجدید نظر
  • دبیر کمیته ارزیابی و نظارت انجمن نخبگان
  • هیات موسس و عضو انجمن علمی فیزیک مهندسی