سجاد شومالی

استاد سجاد شومالی

ریاضی و فیزیک

;تدریس ریاضی و فیزیک کلیه ی پایه ها کارشناس فیزیک صنعتی قم و کارشناس ارشد صنایع صنعتی شریف و سابقه تدریس کلاسی و خصوصی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی حسابداری ریاضی عمومی 2 ریاضی عمومی 1 ریاضی پایه ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی 1 و 2 ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی نهم دبیرستان ریاضی هشتم دبیرستان ریاضی هفتم دبیرستان ریاضی ششم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی اول ابتدایی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


کارشناس فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم و کارشناس ارشد رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف سابقه تدریس کلاسی و خصوصی در آموزشگاه آکادمی کنکور

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه تدریس خصوص فیزیک آکادمی کنکور
  • سابقه تدریس کلاسی فیزیک آکادمی کنکور
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی
  • سابقه تدریس خصوص فیزیک
  • عضو دانشجویی کمیته انضباطی دانشگاه شورای تجدید نظر
  • دبیر کمیته ارزیابی و نظارت انجمن نخبگان
  • هیات موسس و عضو انجمن علمی فیزیک مهندسی

نظرات شاگردان