سجاد امینی

استاد سجاد امینی

تدریس خصوصی دروس مهندسی شیمی وشیمی صنعتی در اصفهان وحومه دروس انتقال جرم ، حرارت ، عملیات واحد ،سینتیک و طراحی راکتور و...........

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

عملیات واحد 1 و 2 سینتیک و طرح راکتور کاربرد ریاضی در مهندسی شیمی ترمودینامیک انتقال جرم انتقال حرارت

شهرهای تدریس

کاشان - اصفهان اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان

نظرات شاگردان