استاد سجاد فرزانه

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه گیلان

افتخارات تحصیلی

  • مدرس آموزشگاه خانه ریاضیات مراغه
  • مدرس مدارس غیرانتفاعی
  • مدرس دانشکده فنی و کشاورزی مراغه