سجاد برومند

استاد سجاد برومند

مدرس با سابقه ریاضی دبیرستانهای غیر انتفاعی شمال و شرق تهران-تدریس دروس ریاضی 2-حسابان-ریاضی تجربی و هندسه دبیرستان-جلسه اول رایگان

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان