استاد سجاد انصاری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • دانش آموز مرکز استعداد ها ی درخشان شهید هاشمی نژاد مشهد (سمپاد) در مقاطع راهنمایی و دبیرستان