حسین موسوی

استاد حسین موسوی

به راحتی و بدون استرس می توان نمره ی خوبی از درس زبان انگلیسی گرفت اگر راه درست را بدانیم.. برای جبران هیچوقت دیر نیست.

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

زبان انگلیسی دوم دبیرستان انگلیسی سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان