سحر باغبانی

استاد سحر باغبانی

تدریس خصوصی برتر توسط دانشجوی ممتاز در مشهد مخصوص بانوان-تدریس ریاضی فیزیک و زبان دبیرستان و راهنمایی

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی آمار و مدلسازی دبیرستان رسم فنی و نقشه کشی ساختمان فیزیک عمومی 1 ریاضی عمومی 1

شهرهای تدریس

مشهد - خراسان رضوی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان