محمد صفوی

استاد محمد صفوی

نگران نباشید ! ... تدریس خصوصی دروس آمار - اقتصاد سنجی - اقتصاد خرد - اقتصاد کلان - تیوری آمار و احتمالات در مدیریت و مهندسی توسط مهندس مکانیک و کارشناسی ارشد اقتصاد

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد آمار اقتصاد سنجی اصول علم اقتصاد 1 و 2 تیوری احتمالات و کاربرد آن آمار و احتمالات اقتصاد کنکور سراسری اقتصاد دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


مهندس مکانیک<br /> کارشناس اقتصاد بازرگانی<br /> کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان