استاد سعید محمدپور

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

www.mohammadpour-s.ir


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه شیراز