سعید ابراهیم زاده

استاد سعید ابراهیم زاده

تدریس خصوصی دروس مربوط به کنکور کارشناسی و ارشد

سابقه تدریس در دانشگاه به عنوان استاد مدعو و همچنین حل تمرین برای دروس تخصصی فیزیک. تدریس برای کنکور دانش آموزان دبیرستانی به منظور آمادگی برای کنکور. فارغ التحصیل از دانشگاه علم و صنعت در رشته فیزیک

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

آمار و احتمال در اپتیک کنکور کارشناسی ارشد فیزیک فیزیک جدید 1 و 2 ریاضی فیزیک 1 و 2 فیزیک عمومی 2 زبان تخصصی فیزیک فیزیک مدرن فیزیک الکتریسیته و مغناطیس فیزیک عمومی 1 معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان ریاضی کنکور سراسری حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه علم و صنعت ایران

نظرات شاگردان