استاد سعید رحیمی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

کارشناسی مهندسی صنایع<br /> دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عوامل انسانی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران