سعید راحمی

استاد سعید راحمی

تدریس دروس ریاضی و فیزیک برای دبیرستانی ها،کنکوری ها ............................................................................................................................

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

استاتیک شیمی فیزیک مواد خواص مکانیکی مواد خواص فیزیکی مواد 1 و 2 خواص مواد هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی حسابان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • سابقه حل تمرین دروس استاتیک،شیمی فیزیک،کریستالوگرافی

نظرات شاگردان