سعید منوچهری فر

استاد سعید منوچهری فر

تدریس فیزیک با شیوه ای قابل فهم و شیوا برای دانش اموزانی که از درس فیزیک واهمه دارند و به سختی با آن ارتباط برقرار میکنند توسط دانشجوی فیزیک مهندسی - گرایش پلاسما

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک کنکور سراسری فیزیک عمومی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

ری - تهران تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


تدریس فیزیک با شیوه ای قابل فهم و شیوا برای دانش اموزانی که از درس فیزیک واهمه دارند و به سختی با آن ارتباط برقرار میکنند. توسط دانشجوی فیزیک مهندسی - گرایش پلاسما

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی فیزیک مهندسی از دانشگاه آزاد اسلامی

نظرات شاگردان