استاد سعید خیری

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

افتخارات تحصیلی

  • رتبه برتر کنکور کارشناسی ارشد عمران
  • رتبه برتر کنکور سراسری