استاد مهندس سعید قاسم نژاد

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دارای تجربه تدریس در آموزشگاه های:

  • 6 سال تدریس در داانشگاه صنعتی مازندران بابل
  • 2 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی آمل-آمل
  • 1 سال تدریس در دانشگاه پردیسان محمودآباد
  • 1 سال تدریس در کانون فرهنگی مسجد شهیدآباد بابل

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1380 تا 1384
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1387 تا 1389

افتخارات تحصیلی

  • تدریس در دانشگاه های غیرانتفاعی صنعتی مازندران بابل--دانشگاه غیرانتفاعی آمل-آمل-دانشگاه غیرانتفاعی پردیسان فریدونکنار-تدریس در کانون فرهنگی مسجد شهیدآباد بابل-تدریس خصوصی