سعید یوسفی

استاد سعید یوسفی

تدریس خصوصی فیزیک و ریاضی توسط معدل الف دانشگاه تهران

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


بسیار اکتیوومشتاق درس دادن به دانش پژوهان عزیز هستم

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران

نظرات شاگردان