استاد سعید یوسفی

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

بسیار اکتیوومشتاق درس دادن به دانش پژوهان عزیز هستم


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران