سعیده میرتقی

استاد سعیده میرتقی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)