سعید بای

استاد سعید بای

صدرصد تضمینی!!!!

لیسانس مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان فوق لیسانس مهندسی پزشکی دانشگاه اصفهان ریاضی و فیزیک و زبان انگلیسی از دبستان تا کنکور

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

ریاضی کنکور سراسری هندسه سوم دبیرستان ریاضی عمومی 2 فیزیک کنکور سراسری ریاضی مهندسی ریاضی گسسته فیزیک عمومی 1 آمار و مدلسازی دبیرستان معادلات دیفرانسیل هندسه تحلیلی و جبر خطی جبر و احتمال هندسه دوم دبیرستان ریاضی عمومی 1 فیزیک سوم دبیرستان فیزیک دوم دبیرستان حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان ریاضی دبیرستان علوم انسانی ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان

شهرهای تدریس

اصفهان - اصفهان

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه اصفهان

نظرات شاگردان