سعید بهرامیان

استاد سعید بهرامیان

تدریس خصوصی دروس کارشناسی و کنکور ارشد صنایع و انجام پروژه های درسی و آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع اقتصاد مهندسی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان طرح ریزی واحدهای صنعتی تحقیق در عملیات برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2 کنترل کیفیت آماری کنترل  پروژه

شهرهای تدریس

تهران - تهران

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

نظرات شاگردان