صادق محمودی مظفر

استاد صادق محمودی مظفر

تدریس خصوصی کلیه دروس ریاضی فیزیک دبیرستان و ریاضی و فیزیک یک و دو دانشگاه با روش مصور بدوننیاز به حفظ کردن روابط و معادلات و .... سابقه تدریس ریاضی پایه و فیزیک پایه در دانشگاههای آمریکا

اطلاعات تدریس


دروس تدریس

هندسه تحلیلی و جبر خطی حساب دیفرانسیل و انتگرال حسابان هندسه دوم دبیرستان هندسه سوم دبیرستان ریاضی دوم دبیرستان ریاضی سوم دبیرستان ریاضی دبیرستان علوم انسانی فیزیک دوم دبیرستان فیزیک سوم دبیرستان

شهرهای تدریس

شمیرانات - تهران کرج - البرز پردیس - تهران تهران - تهران

سوابق و افتخارات تدریس


دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران، در حال دفاع، گذرندان دو نیمسال در دانشگاه های امریکا، گذراندن دورهای مختلف در دنشگاه های اروپا در

رزومه تحصیلی


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دوره های آموزشی تخصصی نرم افزارها و برنامه های مهندسی عمران اب و محیط زیست
  • برگزیده دوره های تابستانی تحقیقاتی در دانشگاه های آلمان و نروژ از ایران

نظرات شاگردان