استاد صادق محمودی مظفر

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه تهران، در حال دفاع، گذرندان دو نیمسال در دانشگاه های امریکا، گذراندن دورهای مختلف در دنشگاه های اروپا در


مدارک تحصیلی

  • دکترا مهندسی عمران از دانشگاه تهران

افتخارات تحصیلی

  • مدرس دوره های آموزشی تخصصی نرم افزارها و برنامه های مهندسی عمران اب و محیط زیست
  • برگزیده دوره های تابستانی تحقیقاتی در دانشگاه های آلمان و نروژ از ایران