استاد رشید صدفیان

در حال حاضر این استاد قادر به دریافت شاگرد نمی باشد. لطفا استادی دیگر انتخاب فرمایید.

شهر تدریس


در حال دریافت اطلاعات...

مدارک تحصیلی

  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

افتخارات تحصیلی

  • بالغ بر سی دو سال تدریس و تالیف و مشاوره در تهران و شهرستانهای بزرگ. مدرس رتبه های برتر و المپیاد